Reeglid ja tingimused

LUGEGE NEED TINGIMUSED ENNE VEEBISAIDI KASUTAMIST TÄHELEPANELIKULT LÄBI

 

VEEBISAIDI KASUTAMISE TINGIMUSED

 

Nende tingimused reguleerivad veebisaidi teile kättesaadavaks tegemist. Seda veebisaiti kasutades nõustute nende tingimustega. Kui te tingimustega ei nõustu, palume veebisaiti mitte kasutada.

 

Allolevaid pealkirju klõpsates saate vaadata vastavate teemade lisateavet.

 

1. Teave meie kohta

2. Küsimused ja kaebused

3. Meie autoriõigus ja muud intellektuaalomandi õigused

4. Muud Reckitt Benckiseri kaubamärgid ja veebisaidid

5. Ostud

6. Lingid meie saitidel

7. Teiepoolne veebisaidi kasutamine

8. Kasutaja üleslaaditud sisu

9. Teie õiguslikud kohustused

10. Avaldatud teabe usaldusväärsus

11. Võime oma veebisaidi peatada või sulgeda

12. Meie vastutus tarbijate ees

13. Meie vastutus ettevõtete ees

14. Kuidas me kasutame teie isikuandmeid

15. Nende tingimuste muudatused

16. Muud tingimused, mis võivad teile kehtida

17. Üldist

18. Kohaldatav seadusandlus ja jurisdiktsioon

 

1.        Teave meie kohta

 

1.1      Me oleme Reckitt Benckiser (Latvija) („meie”), ettevõte piirkonnas Latvija ja registrijärgse aadressiga Strēlnieku ielā 1A-2. Rīga, LV-1010. Latvija. Meie ettevõte kuulub Reckitt Benckiseri kontserni.

 

 

2.        Küsimused ja kaebused

 

2.1      Kui teil on selle veebisaidi kohta küsimusi, kaebusi või kommentaare, võite meiega ühendust võtta: +371 67 3209 56. Meie kontserni veebisaidilt rb.com leiate meie kohalike ettevõtete nimekirja ja nende kontaktandmed.

 

 

3.        Meie AUTORIÕIGUS ja muud INTELLEKTUAALOMANDI õigused

 

3.1      Veebisaidi ja selle sisu kasutamine ei anna teile nende osas mingeid intellektuaalomandi või seonduvaid õigusi (sh autoriõigus, kaubamärgid, patendid, disainilahenduste õigused, ärinimed, andmebaasiõigused ja kaasnevad õigused) ega veebisaidiga seotud oskusteabe õigusi („intellektuaalomandi õigused”). Kogu tekst, kasutajaliidesed, visuaalsed liidesed, graafika, illustratsioonid, fotod, kaubamärgid, logod, masinkood ja muu seotud materjal (ühiselt „Sisu”), sh muuhulgas veebisaidil oleva sisu disain, paigutus, struktuur, valik, koordineerimine, väljendus ja üldilme, kuulub meile, on meie kontrolli all või litsentsitud meile kolmandast poolest litsentsiandjate poolt. Kõik selliseid õigused on reserveeritud.

 

3.2      Tingimused ei tähenda mitte mingil viisil mis tahes intellektuaalomandi õiguste üleandmist meilt teile või muule kolmandale poolele.

 

3.3      Te ei tohi sisu, teenuseid, veebilehti, veebisaidi materjale või veebisaidi elementide masinkoodi mingil viisil kopeerida, paljundada, uuesti avaldada, alla laadida, postitada, üle kanda, salvestada, edastada, ärieesmärgil kasutada, muuta, üldsusele edastada ega mis tahes viisil levitada. Samuti ei tohi te veebisaidi ega selle sisu mis tahes osas kasutada mingeid automaatset või manuaalset seadet, programmi, algoritmi, metoodikat ega muud sarnast protsessi. Eeltoodust tulenevalt võite sisu väheolulisi väljavõtteid vaatamise eesmärgil alla laadida oma kõvakettale tingimusel, et mis tahes teabest tehakse vaid üks koopia.

 

3.4      Kõik muud kasutusviisid, mis pole selles 3. jaotises selgesõnaliselt aktsepteeritud, on lubatud vaid meie eelneval kirjalikul nõusolekul.

 

3.5      Me ei kasuta mis tahes nime, logo ega kaubamärki territooriumitel, kus meil puudub selleks õigus, ega paku sellel territooriumil sellise nime, logo või kaubamärgiga tooteid ja/või teenuseid.

 

 

4.        MUUD RECKITT BENCKISERI VEEBISAIDID JA KAUBAMÄRGID

 

4.1      Mis tahes toodetele või teenustele, mille me teeme teile kättesaadavaks Reckitt Benckiseri või meie kaubamärkide veebisaitidel (edaspidi „kaubamärgi veebisaidid”), kehtivad täiendavad tingimused, millest me teavitame teid vastava kaubamärgi veebisaidi avamisel.

 

4.2      See veebisait ja kaubamärgi veebisaidid, mis on loodud eesmärgiga pakkuda teile teavet meie tervisetoodete või litsentsiga ravimite kohta, pole mõeldud meditsiinilise nõu või kasutusjuhiste andmiseks, vaid ainult üldise teabe jagamiseks, millele ei tohiks individuaalsete või konkreetsete juhtumite puhul tugineda. Individuaalse seisundi ja vajaduste osas pidage ravi saamiseks alati nõu oma arsti või apteekriga.

 

 

5.        Ostud

 

5.1      Sellel või mis tahes kaubamärgi veebisaidil ei pakuta üheski jurisdiktsioonis mingil tingimusel võimalust osta/müüa tooteid ja/või teenuseid, kuna see veebisait on mõeldud ainult teabe jagamiseks. Kõik sellel või mis tahes kaubamärgi veebisaidil avaldatud üksikasjalikud andmed, kirjeldused, hinnad ja muu toodete ja/või teenustega seotud teave on üldise iseloomuga. Me ei garanteeri, et sellel või mis tahes kaubamärgi veebisaidil näidatav toode ja/või teenus oleks saadaval või muutuks kättesaadavaks kohas ja ajal, mil te soovite konkreetset toodet ja/või teenust osta.

 

5.2      Meie kohustused toodete ja teenuste osas tulenevad ainult lepingutest, mille alusel neid pakutakse. Sellel veebisaidil esitatut ei saa mingil kujul tõlgendada nende lepingute muutmisena.

 

 

6.        LINGID MEIE SAITIDEL

 

6.1      Võime aeg-ajalt pakkuda linke teistele veebisaitidele (reklaamides või mujal). Need lingid on esitatud ainult teie lihtsuse ja mugavuse huvides. Meil puudub kontroll kolmanda poole veebisaitide üle ja me ei vastuta nende sisu eest. Nende linkide lisamine meie lehtedele ei tähenda selliste veebisaitide meiepoolset heakskiitu ega mis tahes seost nende haldajatega. Te aktsepteerite, et me ei ole osapool mis tahes tehingus ega lepingus kolmanda poolega, mille te võite sõlmida, ja me ei vastuta teie ees mis tahes kahjude eest, mis võivad nende veebisaitide kasutamisel tekkida. Te nõustute, et te ei kaasa meid mis tahes vaidlustesse teie ja kolmanda poole vahel.

 

 

7.        TEIEPOOLNE VEEBISAIDI KASUTAMINE

 

7.1      Te nõustute, et veebisaiti kasutades te ei:

 

7.1.1        kasuta veebisaiti mis tahes viisil, mis võib viia kuritegeliku, petturliku, ebaseadusliku või nende tingimustega keelatud tegevuse soodustamise, tellimise või sooritamiseni;

 

7.1.2        kasuta veebisaiti muuks kui isiklikuks otstarbeks;

 

7.1.3        reklaami kolmanda poole või teie enda tooteid või teenuseid, sh rämpsposti levitamise teel;

 

7.1.4        edasta viiruseid ega troojaneid sisaldavaid faile ega soorita muid veebisaiti kahjustavaid toiminguid;

 

7.1.5        lingi veebisaiti kolmanda poole saidilt ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta;

 

7.1.6        kasuta veebisaidiga seotud mis tahes kasutajakontosid ega ürita saada neile volitamata juurdepääsu, ei tungi läbi veebisaidi turvameetmete ega ürita neist mööda pääseda; või

 

7.1.7        sega teiste isikute juurdepääsu veebisaidile, selle kasutamist ega nautimist.

 

7.2      Teiepoolne veebisaidi avamine ja kasutamine toimub teie enda vastutusel ja riisikol. Peate kasutama isiklikku viirusetõrjetarkvara.

 

7.3      Samuti on teie kohus tagada, et kõik isikud, kes teie internetiühenduse kaudu veebisaiti kasutavad, oleksid kursis käesolevate tingimuste ja neis tingimustes mainitud muude kohalduvate tingimustega, ning täidaksid neid.

 

7.4      Jätame endale õiguse teie juurdepääs sellele veebisaidile (või mõnele selle osale) igal ajal ilma ette teatamata omal äranägemisel peatada, piirata või lõpetada, kui te olete meie arvates mõnd käesolevat tingimust rikkunud.

 

 

8.        Kasutaja üleslaaditud sisu

 

8.1      Teie üleslaaditud sisu:

 

8.1.1        kui edastate meile veebisaidi kaudu teavet, teksti, fotosid, graafikat või muud sisu, annate meile õiguse kasutada selliseid materjale omal äranägemisel, sh neid meie veebisaidil muuta, kopeerida, paljundada, avaldada, postitada ja eemaldada.

 

8.1.2        Te garanteerite mis tahes edastatud sisu osas, et:

(a)             see vastab kõigile kohalduvatele seadustele ja käesolevatele tingimustele;

(b)             see on tõene, täpne ja ajakohane kõigis aspektides ja igal ajal (pidage meeles, et saate igal ajal taotleda, et me uuendaksime või parandaksime teie isikuandmeid, võttes meiega ühendust [ülalpool/allpool] olevate kontaktandmete kaudu);

(c)             kõik vajalikud litsentsid ja/või kinnitused on olemas ja teil on õigus seda sisu edastada; ja

(d)             kui pole teisiti sätestatud, pole see konfidentsiaalne;

te vastutate meie ees ja hüvitate meile selle garantii mis tahes rikkumised. See tähendab, et te vastutate kõigi kahjude eest, mida me kannatame teie garantii rikkumise tagajärjel.

 

8.1.3        Meil on õigus teie tehtud postitused oma veebisaidilt eemaldada.

 

8.1.4        Oma sisu turvalisuse ja varundamise eest vastutate ainult teie.

 

8.2      Teiste kasutajate üleslaaditud sisu:

 

8.2.1        see veebisait võib sisaldada teiste kasutajate üleslaaditud teavet ja materjale, sh teadetetahvlitel ja vestlustes (kui neid on). See teave ja need materjalid pole meie poolt kinnitatud ega heaks kiidetud. Teiste kasutajate avaldatud seisukohad meie veebisaidil ei esinda meie vaateid ega väärtusi.

 

 

9.        TEIE ÕIGUSLIKUD KOHUSTUSED

 

9.1      Te kinnitate, et:

 

9.1.1        olete oma jurisdiktsioonis täisealine või teil on oma vanema või seadusliku eestkostja nõusolek; ja

 

9.1.2        te täidate veebisaiti kasutades neid tingimusi.

 

9.2      Te nõustute meile hüvitama mis tahes nõude või kahjud (sh selliste nõuete või kahjudega seotud õigusabitasud), mille kolmas pool on esitanud seoses teiepoolse veebisaidi kasutamisega, sh nende tingimuste tegelik või kahtlustatav rikkumine, teiepoolne seaduserikkumine või kolmanda poole õiguste rikkumine.

 

 

10.      AVALDATUD TEABE USALDUSVÄÄRSUS

 

10.1   Meie veebisaidi sisu on mõeldud ainult üldise teabe jagamiseks. See ei kujuta endast konkreetset nõuannet, millest te peaksite lähtuma. Enne seda, kui te selle veebisaidi sisust lähtuvalt midagi teete või tegemata jätate, peate pidama nõu asjatundjaga.

 

10.2   Kuigi meie eesmärk on tagada, et veebisait ja selle sisu oleks üleslaadimise hetkel õiged, võib see muutuda. Me ei anna kehtivate seaduste ja eeskirjadega lubatud ulatuses mingeid kinnitusi, garantiisid ega tagatisi (otseselt või kaudselt), et veebisaidil olev teave või sisu oleks õige, täielik või ajakohane.

 

10.3   Kogu veebisaidi sisu ja teenused on esitatud nii nagu võimalik („nii nagu see on“ ja „nii nagu see on saadaval“ põhimõttel) ja seaduses ning eeskirjades lubatud piirides ei anta sellele mingeid garantiisid ega tagatisi.

 

10.4   Me pole kohustatud veebisaidil olevat sisu uuendama.

 

 

11.      Võime oma veebisaidi peatada või sulgeda

 

11.1   Kuigi me püüame tagada, et veebisait, selle sisu, sellel pakutavad funktsioonid ja teave oleks vigadeta, katkestusteta ning vabad programmivigadest ja viirustest, ei saa me seda garanteerida.

 

11.2   Me ei garanteeri, et veebisait või selle sisu oleks alati katkestusteta saadaval ja täielikus töökorras. Võime kogu veebisaidi või mõne selle osa kättesaadavuse mis tahes ärilistel või funktsionaalsetel põhjustel peatada, lõpetada või piirata.

 

11.3   Juurdepääs veebisaidile võidakse süsteemirikke, hooldus- ja parandustööde või mõistlikus ulatuses väljaspool meie kontrolli oleval põhjusel ajutiselt ilma ette teatamata peatada.

 

11.4   Veebisait on suunatud inimestele riigis Latvija. Veebisaidi (sh selle sisu, selle kaudu pakutavad funktsioonid, hüved või teave) juurdepääs või kasutamine võib mõnes riigis või jurisdiktsioonis olla seadusega keelatud. Teie vastutate seaduste ja eeskirjade täitmise eest, mis kehtivad riigis, kust te veebisaidi avate või seda kasutate.. Me ei taga, et veebisait (sh selle sisu, selle kaudu pakutavad funktsioonid, hüved või teave) oleks sobiv või saadaval kasutamiseks väljaspool riiki Latvija.

 

 

12.      Meie VASTUTUS tarbijate ees

 

12.1   Pidage meeles, et meie veebisait on mõeldud ainult riigisiseseks ja isiklikuks kasutamiseks. Te nõustute mitte kasutama meie veebisaiti mis tahes ärilisteks eesmärkideks. Me ei vastuta kaotatud kasumi, äritegevuse kaotuse, äritegevuse katkemise ega ärivõimaluse kaotamise eest.

 

12.2   Kui meie esitatud defektne digitaalne sisu kahjustab teie seadet või teile kuuluvat digitaalset sisu ja selle põhjuseks on meiepoolne hooletus ning oskuste mittekasutamine, kõrvaldame kahju või maksame teile hüvitist. Siiski ei vastuta me kahjude eest, mida te oleksite saanud vältida, järgides meie soovitust rakendada teile tasuta pakutud värskendust, või kui kahju põhjuseks on asjaolu, et te ei järginud õigesti installijuhiseid või meie soovitatud süsteemi miinimumnõudeid.

 

12.3   Me ei vastuta teie ees käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui selle põhjuseks on mis tahes sündmus või asjaolu, mida me ei saa mõistlikult kontrollida, sh streigid, tööseisakud või muud tööstuslikud vaidlused, süsteemirike või võrgukatkestus, üleujutus, tulekahju, plahvatus või õnnetusjuhtum.

 

12.4   Olenemata vastupidistest asjaoludest ei välista ega piira me mingil viisil meie vastutust teie ees, kui see oleks ebaseaduslik (näiteks vastutus surma või kehavigastuse eest, mis on põhjustatud meie hooletusest, pettusest või petturlikust eksitamisest). Käesolevad tingimused ei piira mingil viisil teie seadusest tulenevaid õigusi.

 

 

13.      Meie VASTUTUS ettevõtete ees

 

13.1   Vastavalt punktile 12.4 ja niivõrd, kui see on lubatud asjakohaste seadustega, välistame igasuguse vastutuse (sh meie ametnike, direktorite, juhtide, liikmete, aktsionäride, töötajate, esindajate või nõustajate vastutus), tulenegu see siis lepingust, õiguserikkumisest, seadusest tulenevate kohustuste rikkumisest või muust, kui see on seotud veebisaidi juurdepääsu või kasutamisega (isegi kui see on prognoositav), sealhulgas:

 

13.1.1      veebisaidil oleva või sellega seotud teabe või materjalide ebatäpsusest tingitud kahjud;

13.1.2      kahjud, mille põhjuseks pole meiepoolne rikkumine;

13.1.3      kahjud, mis on tingitud teiepoolsest veebisaidi kasutamisest või sellele tuginemisest;

13.1.4      kahjud, mille põhjuseks on veebisaidi mis tahes põhjusel kättesaamatus;

13.1.5      kahjud, mis on tingitud veebisaidil olevatest avaldustest või väidetest;

13.1.6      kahjud, mis on tingitud veebisaidi tehnilistest riketest või tehnoloogiliselt ohtlikust materjalist;

13.1.7      mis tahes äriline kahju (sh kasumi, äritegevuse, tulu, lepingute, oodatud kokkuhoiu, andmete, firma maineväärtuse kaotamine, asjatud kulutused, äritegevuse katkemine või ärivõimaluse kaotamine); ja

13.1.8      mis tahes kaudsed või põhjuslikud kahjud või kahjud, mis polnud ei teie ega meie jaoks prognoositavad, kui te alustasite veebisaidi avamist ja kasutamist.

 

13.2   Välistame seadustega lubatud ulatuses mis tahes kaudsed tingimused, garantiid, tõlgendused või muud tingimused, mis võivad rakenduda meie veebisaidile või selle mis tahes sisule.

 

13.3   Te hüvitate meile ja meie ametnikele, direktoritele, juhtidele, liikmetele, töötajatele, esindajatele ja nõustajatele mis tahes kahjud, kulud ja kohustused (sh mõistlikud õigusabitasud), mis on seotud järgmiste punktidega või tulenevad nendest:

 

13.3.1      veebisaidi või kaubamärgi veebisaitide teiepoolne kasutus (ja vastav toodete ning teenuste kasutamine);

13.3.2      käesolevate tingimuste rikkumine teie poolt;

13.3.3      mis tahes seaduste või kolmanda poole õiguste rikkumine teie poolt; ja/või

13.3.4      teie andmete kasutamine meie poolt.

 

13.4          Olenemata vastupidistest asjaoludest ei välista ega piira me mingil viisil meie vastutust teie ees, kui see oleks ebaseaduslik (näiteks vastutus surma või kehavigastuse eest, mis on põhjustatud meie hooletusest, pettusest või petturlikust eksitamisest).

 

 

14.      Kuidas me kasutame teie isikuandmeid

 

14.1   Kohustume kaitsma teie privaatsust ja kasutama isikuandmeid, mida me teilt kogume või mida te meile esitate, kooskõlas asjakohaste andmekaitseseaduste ja eeskirjadega.

 

14.2   Lisateavet meiepoolse isikuandmete kasutamise ja seotud küsimuste kohta leiate meie isikuandmete kaitse teatisest ja meie küpsiste eeskirjast.

 

 

15.      NENDE TINGIMUSTE MUUDATUSED

 

15.1   Otsime pidevalt viise selle veebisaidi täiustamiseks. Seega jätame endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Kõik sellised muudatused hakkavad kehtima alates veebisaidil avaldamise hetkest. Vaadake need tingimused regulaarselt uuesti läbi, kuna kui jätkate veebisaidi kasutamist pärast mis tahes tingimusemuudatuste avaldamist, loetakse teid muudatustega nõustunuks ja teil on kohustus neid täita.

 

 

16.      Muud tingimused, mis võivad teile kehtida

 

16.1   Need tingimused viitavad järgmistele täiendavatele tingimustele, mis reguleerivad samuti meie veebisaidi kasutamist:

 

16.1.1      meie isikuandmete kaitse teatis , mis selgitab, kuidas me kasutame teie isikuandmeid ja millised on teie õigused;

16.1.2      meie küpsiste eeskiri , mis sisaldab teavet meie veebisaidil olevate küpsiste kohta;

16.1.3      täiendavad tingimused, mis rakenduvad toodete ja teenuste ostmisel ja veebisaidi või kaubamärgi veebisaitide konkreetsetele osadele või funktsioonidele, sh konkursid, kampaaniad või muud sarnased võimalused. Need kõik moodustavad viitega osa käesolevatest tingimustest. Suuname teid täiendavate tingimuste juurde, kui suhtlete seoses vastavate teenustega meie ja/või meie kaubamärkidega. Lugege kohalduvad tingimused tähelepanelikult läbi. Kui käesolevad tingimused ja veebisaidi või muu kaubamärgi veebisaidi pakutava teenuse tingimused on vastuolus, kohaldatakse teenuse tingimusi.

 

Kõiki neid eeskirju ja tingimusi võidakse aeg-ajalt muuta ja muudatused hakkavad kehtima veebisaidil avaldamise hetkest või vastavalt tingimustes sätestatule.

 

 

17.      Üldist

 

17.1   Kui olete ettevõte, sisaldavad need tingimused täielikku teie ja meie vahelist lepingut veebisaidi kasutamise kohta. Mis tahes tõlgendus, väide või ajend (olgu siis suulisel või kirjalikul kujul), mis ei sisaldu nendes tingimustes (mida ajakohastatakse aeg-ajalt), ei ole ei teie ega meie jaoks siduv.

 

17.2   Kui mõni käesolevate tingimuste klausel on kohtu või reguleeriva asutuse hinnangul ebaseaduslik, õigustühine, kehtetu või jõustamatu, jäävad ülejäänud klauslid kehtima ja vastav klausel asendatakse teisega, mis on kõigis aspektides asendatule võimalikult sarnale.

 

17.3   Need tingimused ei anna õigusi kellelegi peale teie ja meie (sh meie sidusettevõtted). Ühtki neist tingimustest ei saa pöörata täitmisele kolmanda poole poolt, sh (kui asute Suurbritannias) 1999. aasta lepinguseaduse (kolmandate poolte õigused) alusel.

 

17.4   Kui me ei nõue viivitamatult, et te teeksite midagi, mida need tingimused teilt nõuavad, või kui reageerime teiepoolsele tingimuste rikkumisele viivitusega, ei vabasta see teid teie kohustustest ega takista meid hiljem vastavaid samme astumast.

 

18.      KOHALDATAV SEADUSANDLUS JA JURISDIKTSIOON

18.1   Teie ja meie vahelise vaidluse korral, mis tuleneb käesolevatest tingimustest, kohaldatakse Eesti seaduste sätteid.

 

18.2   Nendest tingimustest tulenevate vaidluste (sh lepinguvälised vaidlused või nõuded) lahendamise ainupädevus on riigi Eesti kohtutel.

 

Tingimusi uuendati viimati [ ] 2018

 

Aitame sind meeleldi

Kui sul on küsimusi või vajad soovitusi meie toodete kasutamisel, võta meiega ühendust.

Helista meile

SIA Reckitt Benckiser (Latvia)